fbpx

Diploma d'especialització en música avançada i so

Diploma en música avançada i so, reconegut al finalitzar els estudis com un diploma d'especialització per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, enfocat a la formació en producció musical.

Cada any hi ha una nova convocatòria de Diploma en música avançada i so. Les classes comencen al setembre i acaben al juny.

Sí. Cada any només hi ha 62 places disponibles. Una vegada s’han cobert aquestes places ja no es pot inscriure cap més alumne.

El Diploma té una durada de 3 anys, en els que es realitzen 600 hores de formació anuals.

Totes les classes del Diploma són presencials i es realitzen a EUMES i als estudis 44.1 d’Aiguaviva.
L’escola està ubicada a Girona, al carrer de Baix, número 2. Les classes d’AEMP es realitzen a les instal·lacions d’EUMES dins de l’escola ERAM. 

Les classes del Diploma s’imparteixen en dos grups. En un les classes són en català i en l’altre en castellà. 

Cada dia es fan 4 hores de classes. Aquestes es poden fer en horari de matí o en horari de tarda. Les classes del grup de matí comencen a les 9:30h i finalitzen a les 13:30h. Les classes del grup de tarda comencen a les 15:00h i finalitzen a les 19:00h.

Aquest horari permet que l’alumne pugui dedicar l’altra meitat del dia a treballar o a seguir estudiant.

A l’hora d’escollir un dels dos grups, donem prioritat als alumnes que ja tenen algun tipus de responsabilitat diària. Així, si un alumne ja està treballant per la tarda, tindrà prioritat per entrar a estudiar en horari de matí.
Sí. Un dels valors afegits de la nostra escola és que adaptem els continguts de les classes a les necessitats de cada alumne. Així, es tinguin els coneixements que es tinguin en aquest àmbit, cada alumne pot desenvolupar el seu projecte al ritme que ell mateix es marqui.
No. L’objectiu d’aquest Diploma és el de proporcionar les eines necessàries per tal de desenvolupar un projecte dins de la indústria musical. A partir d’aquestes eines, l’alumne aporta la seva creativitat per tal de desenvolupar el seu projecte personal.

Sí. Des de l’escola oferim facilitats per tal de que el cost anual del Diploma es pugui pagar en diverses quotes. Aquí trobareu més informació sobre les opciones de finançament disponibles. 

No. El Diploma en Música Avançada i So és una titulació no reglada i per tant no es requereixen les proves PAU per accedir-hi.

Tots els alumnes que vulguin cursar el Diploma hauran de passar una entrevista prèvia amb nosaltres, que serà presencial i tindrà lloc a la mateixa escola.

Requisits bàsics d’accés:

 • Realitzar una entrevista personal amb nosaltres.
 • Tenir 18 anys.
 • Estudis:
  • Batxillerat
  • Cicle formatiu de grau mitjà de So
  • Cicle formatiu de grau mitjà d’informàtica
  • Cicle formatiu de grau superior.
  • Proves d’accés a grau superior.
  • Grau Elemental o professional de Música.
No. No poden ser objecte d’homologació o d’equivalència els títols corresponents a estudis realitzats, totalment o parcial, a l’Estat espanyol, quan els centres no disposin de l’autorització del Govern de la Comunitat Autònoma corresponent per impartir aquest tipus d’ensenyaments. No obstant, el títol és vàlid al Regne Unit.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Propera convocatòria
Setembre 2022
Horaris disponibles 
Grup matí: 9:30h - 13:30h (Català)
Grup tarda: 14:30h - 18:30h (Castellà)
Durada
3 anys
600 hores anuals
Lloc
Girona
Vols rebre més informació?

Sol·licitar més informació

×

Powered by WhatsApp Chat

×