DIPLOMA
EN MÚSICA
AVANÇADA
I SO

3 anys de formació superior en producció músical, mescla, mastering, music business i molt més.
Reconeguts amb un títol propi de la Fundació UdG.

Propera convocatòria
Setembre 2023

Matins: 9:30 -13:30h (Català)
Tardes: 14:30-18:30h (Castellà)

Durada de 3 o 4 anys
600 hores anuals

Girona

SORTIDES PROFESSIONALS

Un dels avantatges de cursar el Diploma en musica avançada i so es la gran quantitat de sortides professionals que ofereix.

Tècnic

Tècnic

 • Tècnic de gravació d'estudi
 • Tècnic de mescla
 • Tècnic de mastering
 • Sound designer
 • Foley artist
 • Tècnic de gravació en rodatges

Artístic / Productor

Artístic / Productor

 • Productor de música electrònica
 • Productor d’artistes o bandes musicals
 • Productor/compositor per a audiovisuals i indústria de l’entreteniment (cinema, publicitat i videojocs)

Music Business

Music Business

 • A&R en segells musicals
 • Manager d’artistes
 • Booking d’artistes
 • Assistent de comunicació d’artistes i bandes
 • Organitzador i promotor d’esdeveniments

COMPETÈNCIES

El Diploma en música avançada i so d’EUMES forma a professionals amb un perfil polivalent, amb capacitat d’exercir la seva activitat dins del sector musical i/o audiovisual.

Aquests estudis permeten enregistrar, compondre, produir, post-produir, publicar, promocionar i realitzar en directe tot tipus de projectes sonors i/o musicals. Les persones que hagin obtingut el títol respondran a les característiques dels següents perfils professionals. 

Music Business

Desenvolupar disciplines com el management, l’organització d’esdeveniments, la creació empresarial, el màrqueting i la comunicació, amb l’objectiu de poder portar a terme amb èxit projectes artístics o empresarials.

Artístic

Posseir coneixements de màrqueting, management, comunicació i gestió empresarial per portar a terme un projecte artístic que aporti valor afegit per fer-se un lloc en el mercat musical.

Productor musical / Sound designer

Realitzar produccions per a diferents sectors del mercat: indústria musical, publicitat, cinema, videojocs, ràdio i altres mitjans de la indústria de l’entreteniment.

Produccions musicals per mitjans audiovisuals

Planificar i realitzar produccions musicals per a segells discogràfics, ràdio, clubs, videojocs, publicitat, productores audiovisuals, cinema i altres.

Analitzar moviments musicals

Identificar i analitzar l’estètica dels moviments musicals populars del segle XX fins a l’actualitat, amb l’objectiu d’adaptar la forma i el contingut de les produccions musicals en el mercat actual.

Tècniques comtemporànies

Aplicar tècniques i llenguatges contemporanis de la composició musical i les seves possibilitats en la producció.

Gravació de so

Realitzar la gravació de so en directe en rodatges, amb un òptim coneixement de la tecnologia utilitzada amb la seva correcta neteja, postproducció i masterització.

Instruments musicals

Planificar i portar a terme gravacions d’instruments musicals a l’estudi, a través de l’aplicació de tècniques microfòniques tenint en compte el caràcter estilístic de cada obra.

Disseny sonor

Realitzar el disseny sonor, utilitzant tant la síntesi com la gravació o la creació de foley (efectes sonors destinats a sonoritzar).

Actuació en directe

Ser capaç de realitzar, en format de Live! o en actuació com a Dj, les produccions pròpies i d’altres.

Promoció

Realitzar la gestió bàsica per la creació i funcionament d’una petita empresa, així com tenir iniciativa en la seva efectivitat.

Propietat intel·lectual

Conèixer els mecanismes necessaris per autogestionar els drets de propietat intel·lectual.

DEMANA MÉS INFORMACIÓ

×