Convocatòria: Juliol 2020

Duració: 27 hores

1. Introducció a l’harmonia

2. Fonaments teòrics

 • Ritme
  • Compàs
  • Temps i parts
  • La síncope i el contratemps
 • Tons
  • Notes
  • Escales
  • Intervals
 • Tonalitat
  • Graus
  • Major/menor
  • Armadura

3. Teixit harmònic

  • Acords
  • Funcions
  • Acord V7
  • Moviment entre fonamentals
  • Conducció

4. Melodia

  • Ús d’escales
  • Disseny melòdic
  • Conducció

5. Progressions

   • Enllaços
   • Cadències
   • Construcció
   • Reharmonització
   • Intercanvi modal

A través d’aquest curs els alumnes treballaran els aspectes bàsics de l’harmonia, que són crucials per la producció musical. Des d’una base teòrica coneixerem els conceptes musicals més importants en la creació de professions harmòniques i melodies d qualitat.

Treballarem amb al seva aplicació pràctica composant temes i experimentant amb idees musicals, utilitzant programes de producció i seqüenciadors midi (Logic, Live).

T’has estancant moltes vegades davant d’un projecte i no saps com avançar?

Perds molt temps intentant dibuixar melodies?

Quan et trobes davant d’un projecte en blanc i no estàs inspirat no saps com començar?

Tens un projecte entre mans i la melodia o els acords no acaben de funcionar?

Això passa quan falta una base de coneixements musicals, que t’ajudin a entendre com funciones els acords entre si i com combinar-los de manera efectiva.

Aquest curs dóna eines musicals útils per enriquir i agilitzar el procés creatiu en la composició i producció musical, fen ús del teclat midi com a instrument principal.

Dirigit a alumnes amb interès per a la producció musical, independentment de l’estil musical o disciplina.

Sol·licitar més informació

 1. Introducció a l’harmonia
 2. Fonaments teòrics
 • Ritme
  • Compàs
  • Temps i parts
  • La síncope i el contratemps
 • Tons
  • Graus
  • Major / menor
  • Armadura
 1. Teixit harmònic
 • Acords
 • Funcions
 • Acord V7
 • Moviment entre fonamentals
 • Conducció
 1. Melodia
 • Ús d’escales
 • Disseny melòdic
 • Conducció
 1. Progressions
 • Enllaços
 • Cadències
 • Construcció
 • Reharmonització
 • Intercanvi modal

A través d’aquest curs els alumnes treballaran els aspectes bàsics de l’harmonia, que són crucials per a la producció musical.

Des d’una base teòrica, coneixerem els conceptes musicals més importants en la creació de progressions harmòniques i melodies de qualitat.

Treballarem en la seva aplicació pràctica component temes i experimentant amb idees musicals, utilitzant programes de producció i seqüenciadors midi (Logic, Live).

 • T’has estancat moltes vegades davant d’un projecte i no saps com avançar?
 • Perds molt de temps intentant dibuixar melodies?
 • Quan et trobes davant d’un projecte en blanc i no estàs inspirat no saps com començar?
 • Tens un projecte entre mans i la melodia o els acords no acaben de funcionar?

Això és perquè et falta una base de coneixements musicals, que t’ajudin a entendre com funcionen els acords entre si i com combinar-los de manera efectiva.

Aquest curs aporta eines musicals útils per enriquir i agilitzar el procés creatiu en la composició i producció musical, utilitzant el teclat midi com a instrument principal.

Dirigit a alumnes amb interès per a la producció musical, independentment de quina sigui la seva disciplina o estil musical.

Sol·licitar més informació

×