Convocatòria: De l’1 al 23 de juny de 2020.

Horaris: de dilluns a dijous de 15:30 h a 18:30 h. 

Duració: 42 hores

Ableton Live és l’únic software que ha estat creat tant per la composició musical com per la música en directe. Així doncs, amb aquest curs es podrà aprendre tant sobre producció com sobre la realització de directes amb aquest software. El curs està enfocat tant a persones que no tenen coneixement sobre producció de música com a persones que ja tenen experiència i volen afinar alguns conceptes. Ableton Live és una de les eines de producció musical més potents avui en dia. Amb aquest curs podràs realitzar produccions amb un flux de treball que només Ableton Live és capaç d’oferir. Cap programa és tan ràpid a l’hora de plasmar idees, amb ell podràs aconseguir produccions d’èxit amb molt poc temps. Aquest curs no es centra en cap estil musical: nosaltres et donarem les eines necessàries per tal que tu puguis produir la música que més t’agradi i desenvolupar el teu propi procés creatiu.
Introducció
 • Conceptes bàsics
 • Ciència del so, freqüència, volum i timbre
 • Aspectes bàsics de la música, ritme, harmonia i melodia.
Música i so
 • Visualitzar música i so
 • Anàlisi de música
 • Anàlisi de so
 • L’art de la composició i de la mescla
Producció musical
 • Anàlisi d’estils musicals
 • Tècniques de producció
 • Escala i ritme
 • Composició i arrengaments
 • Instrumentació
 • Disseny sonor
 • Mescla i mastering
Conceptes de Live
 • Configuració del programa
 • Cercador
 • Instruments i efectes
 • Vista Session
 • Vista Arrangement
 • Vista de clip
 • Pistes de MIDI i àudio
 • Clips de MIDI i àudio
 • Barra de transport i control
 • Mesclador
Flux de treball de Sessió i Clip
 • Clips àudio
 • Warp
 • Clips MIDI
 • Instruments
 • Efectes d’àudio
 • Efectes de MIDI
 • Envolupants de modulació
Flux de treball d’Arrangement
 • Edició d’àudio i MIDI
 • Automatitzacions
 • Fades
Instruments
 • De mostra: Drumrack, Impulse, Sampler, Simpler
 • Synth: Analog, Operator, Tension, Collision, Electric
 • Instruments Rack
 • Instruments de Max for Live
 • Instruments extern
Efectes d’àudio
 • Freqüència
 • Dinàmics
 • Reverb & Delay
 • Fase
 • Distorsió
 • Modulació
 • Anàlisi
 • Audio Effect Racks
 • M4L Effects
Efectes MIDI
 • Velocitat
 • Duració
 • Escala
 • Acords
 • Arpegi
 • Aleatoris
 • M4L Effects
Mescla i Mastering
 • Mesclador
 • Ruteig d’àudio i MIDI
 • Tècniques de mescla
 • Cadenes de mastering
 • Volums de Peak y RMS
Control 
 • Controladores MIDI
 • Configuració MIDI i mapping
 • PUSH
 • APC40

L’alumne, després de realitzar el curs, adquirirà els següents coneixements:

 • Control professional sobre el software.
 • Creació de produccions musicals.
 • Realització de directes.
Ableton Live és l’únic software que ha estat creat tant per la composició musical com per la música en directe. Així doncs, amb aquest curs es podrà aprendre tant sobre producció com sobre la realització de directes amb aquest software. El curs està enfocat tant a persones que no tenen coneixement sobre producció de música com a persones que ja tenen experiència i volen afinar alguns conceptes. Ableton Live és una de les eines de producció musical més potents avui en dia. Amb aquest curs podràs realitzar produccions amb un flux de treball que només Ableton Live és capaç d’oferir. Cap programa és tan ràpid a l’hora de plasmar idees, amb ell podràs aconseguir produccions d’èxit amb molt poc temps. Aquest curs no se centra en cap estil musical: nosaltres et donarem les eines necessàries per tal que tu puguis produir la música que més t’agradi i desenvolupar el teu propi procés creatiu.

Sol·licitar més informació

1. Aspectes bàsics

 • Introducció a la naturalesa del so
 • Aspectes físics del so (amplitud, fase, etc)
 • Efecte emmascarament
 • Acústica

2. Les tres dimensions del so

 • Amplitud
 • Profunditat
 • Altura

3. Panoràmica dels sons

4. Volum

 • Relació de volums
 • Reverberació

5. Freqüència

 • Rang de freqüències
 • Tipus de filtres
 • Equalitzadors
 • Ús dels equalitzadors

6. Dinàmica

 • Rang dinàmic
 • Compressors i limitadors
 • Expansors i portes de soroll

7. Altres efectes de temps i modulació

8. Realització de mescles

 • Revisió de dimensions
 • Compatibilitat mono

9. Mastering

 • Equalització
 • Saturació
 • Compressió
 • Maximització
 • Limitació
 • Obtenir produccions aptes pel mercat musical.
 • Conèixer totes les tècniques per a una bona acústica i sonorització d’un estudi.
 • Disposar d’un flux de treball òptim.
 • Obtenir recursos tècnics per aconseguir una bona sessió de mescla.
 • Obtenir recursos tècnics per aconseguir una bona sessió de mastering.

Aquest curs està enfocat a persones que ja tenen coneixements de producció, però que necessiten aportar un so professional a les seves creacions.

Al llarg d’aquest curs s’adquireixen les tècniques necessàries per equalitzarcomprimirlimitar o aplicar efectes a qualsevol producció. Aquestes tècniques són aplicables a qualsevol estil musical.

L’art de la mescla i la masterització dotarà a les teves produccions d’una gran qualitat sonora. És el procés de post-producció que aportarà a les teves produccions la sonoritat professional que exigeix el mercat musical.

La diferència entre una producció professional i una amateur moltes vegades ve marcada pels processos de la mescla i el mastering. Grans produccions es poden veure perjudicades per un mal procés de finalització si no s’aplica el coneixement i la tècnica adequada.

Aquest curs garanteix a l’alumne l’adquisició dels coneixements i la tècnica que aportaran un resultat òptim a les seves produccions, marcat pels estàndards del mercat actual. 

Sol·licitar més informació