fbpx

AVÍS LEGAL

 

El lloc web i el domini eumes.cat corresponen a EUMES Girona S.L., amb CIF B55134449, domicili fiscal a C/ Galligants, 6, 17007, Girona, adreça electrònica eumes @ eumes.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EUMES Girona S.L. (en endavant EUMES), o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. EUMES presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. EUMES n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EUMES, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a eumes.cat (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que EUMES actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això EUMES manifesta que les referències dels cursos i activitats que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa. No obliguen a EUMES fins que se’n sol·liciti i es confirmi la matriculació o inscripció. EUMES no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

×