Avís legal

 

El lloc web i el domini eumes.cat corresponen a Eumes Girona SL, amb CIF B55134449, domicili fiscal a Gran Via Jaume I, núm. 48, planta 2, porta A, de Girona (CP 17001), adreça electrònica eumes@eumes.cat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a Eumes Girona SL (en endavant EUMES), o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. EUMES presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. EUMES n’autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EUMES, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a eumes.cat (framing).

PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades, l’informem que les dades que es recullen a través dels formularis queden incloses en un fitxer automatitzat titularitat de EUMES Girona S.L, amb les finalitats de gestionar la resolució de consultes i poder facilitar-li en el futur, per via telemàtica i/o correu postal, informació sobre els nostres serveis i sobre temàtiques similars relacionades amb la competitivitat empresarial.
Així mateix vostè accepta ser subscriptor del Butlletí EUMES, que el mantindrà informat sobre notícies, activitats i convocatòries d’EUMES. Podrà donar-se de baixa de qualsevol d’aquests butlletins fàcilment, en qualsevol moment i per via digital.
Vostè podrà exercir els drets reconeguts a la Llei i, en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través d’escrit al correu electrònic protecciodades@eumes.cat, amb la referència “protecció de dades”.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que EUMES actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això EUMES manifesta que les referències dels cursos i activitats que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa. No obliguen a EUMES fins que se’n sol·liciti i es confirmi la matriculació o inscripció. EUMES no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre