Diploma d'especialització en música avançada i so

Diploma en música avançada i so, reconegut al finalitzar els estudis com un diploma d’especialització per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació, enfocat a la formació en producció musical. Dirigit a tots aquells músics, productors, djs i tècnics, ja tinguin un perfil acústic o un perfil electrònic, que vulguin centrar la seva carrera professional dins de la indústria musical.

EUMES t’ofereix el primer Diploma en música avançada i so, reconegut al finalitzar els estudis com un Diploma d’especialització per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. És la primera titulació, íntegrament centrada en l’àmbit de la producció musical i el so, pionera a l’Estat espanyol.

Aquest Diploma d’especialització consta d’un total de 180 crèdits ECTS, repartits en 3 anys. Al finalitzar el Diploma, EUMES t’ofereix la possibilitat de cursar un quart any en la prestigiosa University of West London, escollint entre diferents B.A. (HONS), focalitzats en l’àmbit de la producció musical i el so, per aconseguir un B.A. (HONS) de prestigi internacional expedit per la cèlebre London College of Music.

Durant el primer any, es dota a l’alumne dels coneixements essencials sobre la producció musical amb l’objectiu de forjar-lo com a artista, tan a nivell creatiu com a nivell tècnic.

Al llarg del segon any, l’alumne s’especialitza en la producció musical per a diferents camps: publicitat, cinema, videojocs, aplicacions per a mòbils, etc.

Durant el tercer any és quan es donen les eines necessàries per tal de que l’alumne sigui capaç de desenvolupar el seu propi projecte professional dins del sector, amb assignatures relacionades amb el Music Business.

El pla docent del Diploma ofereix una àmplia visió del funcionament del sector per tal de formar a professionals emprenedors, capaços d’autogestionar la seva pròpia carrera dins de la indústria musical en qualsevol del seus àmbits.

Diploma per anys

SEMESTRE 1 CRÈDITS MÒDUL ÀREA
Ableton Live I 06 Producció Eina
Tècniques de gravació i Logic Pro 06 Gravació i so Eina
Introducció a l’harmonia 06 Música i composició Concepte
Disseny sonor I 02 Síntesi Eina
 Història i estètica de la música electrònica I 06  Història i estètica musical  Concepte
Naturalesa del so 04 So Concepte
Dj (optativa) Actuació en directe Eina
SEMESTRE 2 CRÈDITS MÒDUL ÀREA
Producció avançada I 06 Producció Eina
Introducció al piano 03 Música i composició Eina
Disseny sonor II 02 Síntesi Eina
Harmonia I 06 Música i composició Concepte
Llenguatge musical I 03 Música i composició Concepte
Dramatúrgia del so 02 Història i estètica musical Concepte
Història i estètica de la música moderna I 04 Història i estètica musical Concepte
Projecte 04 Producció Creativitat
SEMESTRE 3 CRÈDITS MÒDUL ÀREA
Producció avançada II amb Cubase 06 Producció Eina
Mescla i masterització – pop, rock, jazz 06 Producció Eina
Realització de remescles i covers 04 Producció Creativitat
Film Scoring I 02 Audiovisual Creativitat
Harmonia II 04 Música i composició Concepte
Llenguatge musical II 05 Música i composició Concepte
Història i estètica de la música moderna II 02 Història i estètica musical Concepte
 Autogestió Musical I  01  Music Business  Concepte
SEMESTRE 4 CRÈDITS MÒDUL ÀREA
Ableton Live II 01 Producció Creativitat
Film Scoring II 06 Audiovisual Creativitat
Disseny sonor i so per audiovisuals 06 Audiovisual Creativitat
Tècniques de gravació II 04 Gravació i so Eina
Mescla i masterització – música electrònica 06 Producció Eina
Llenguatge musical III 02 Música i composició Concepte
Harmonia III 03 Música i composició Concepte
Disseny Sonor III 02 Música i composició Concepte
SEMESTRE 5 CRÈDITS MÒDUL ÀREA
Film Scoring III (especialització en videojocs) 06 Audiovisual Creativitat
Disseny sonor per videojocs amb Pro Tools 06 Audiovisual Creativitat
Composició 03 Síntesi Creativitat
Management 03 Music Business Eina
Autogestió musical II 06 Music Business Concepte
Branding 02 Music Business Concepte
Coaching empresarial 04 Music Business Creativitat
SEMESTRE 6 CRÈDITS MÒDUL ÀREA
EUMES Meets Oscar Araujo 01 Music Business Creativitat
Disseny sonor per videojocs amb Pro Tools 02 Audiovisual Creativitat
Acústica i so directe 04 So Eina
Creació de livesets 04 Actuació en directe Creativitat
Organització d’esdeveniments 02 Music Business Concepte
Autogestió musical III 01 Music Business Concepte
Marketing musical 03 Music Business Creativitat
Creació i gestió empresarial 04 Music Business Concepte
Creació web amb WordPress 03 Music Business Creativitat
Projecte final III (Masterclass Music Business) 02 Music Business Creativitat
Projecte final III 04  Producció  Creativitat

Paragraph Text 1

Paragraph Text 2

Paragraph Text 3

Assignatures

Assignatures per any

Ableton Live I

Aquesta assignatura proposa introduir a l’alumne en els aspectes clau de la producció musical, fent un repàs a les diferents disciplines artístiques, tècniques de so i la música, per a aconseguir que l’estudiant creï les seves primeres composicions i mescles amb èxit.

S’introdueix a l’alumne a l’edició i manipulació del so amb el software Ableton Live, així com també es donen els conceptes bàsics de la barreja sonora en el món digital. També s’exposen les diverses tècniques i eines pera a la manipulació i transformació del so.

Tècniques de gravació

Abans del l’aparició dels Home Studios, el procés de producció era molt diferent del que coneixement actualment. Cada fase de la producció estava separada i la realitzava un professional especialitzat en aquella fase en concret.

En aquesta assignatura es proporcionarà a l’alumne la base teòrica i les metodologies necessàries per a realitzar l’enregistrament dels principals instruments que formen part de les produccions actuals.

Introducció a l'harmonia

Introducció als conceptes i recursos musicals bàsics necessaris per al domini de l’harmonia i la composició musical. Un important treball de base que permetrà educar la nostra capacitat de reconèixer les estructures melòdiques, rítmiques i harmòniques utilitzades en la música i utilitzar-les en les nostres produccions.

L’assignatura consta d’una part teòrica per reforçar els coneixements previs a l’harmonia i una part pràctica centrada en la interiorització del ritme, l’afinació, la lectura i el reconeixement auditiu de fragments musicals senzills.

Aquesta assignatura forma una base indispensable pel seguiment eficaç de les assignatures posteriors d’harmonia i filmscoring.

Història i estètica de la música electrònica I i II

El principal objectiu de l’assignatura és potenciar la capacitat crítica de l’alumne envers la música electrònica: entendre el que escolta més enllà de la seva forma i ser capaç de contextualitzar les seves connotacions (socials, racials, econòmiques, culturals i sexuals) implícites.

A partir del repàs cronològic del que ha estat i és la música electrònica, l’assignatura es centrarà en les circumstàncies que han propiciat la seva evolució i múltiples transformacions als darrers cent anys, per tal d’oferir a l’alumne les eines necessàries per poder desenvolupar una cartografia conceptual mitjançant la qual pugui ubicar la seva pròpia estètica.

Disseny sonor I i II

En aquesta assignatura l’alumne aprèn a dissenyar qualsevol so des de zero, així com a tenir la capacitat d’emular diferents sons només escoltant-los. Utilitzant Serum i Massive, dos dels estàndards de la música electrònica actual, l’alumne podrà recrear qualsevol so de les produccions del sector.

L’objectiu de l’assignatura de disseny sonor és que l’alumne adquireixi una base teòrica sobre la síntesi, conegui el funcionament de la síntesi sostractiva i sigui capaç de crear qualsevol tipus de so amb l’ús dels diferents sintetitzadors que es treballen dins de l’assignatura.

Aquesta assignatura no està restringida a cap estil en concret, es dissenyaran sons de diferents estils de la música actual: Dubstep, House, Progressive, Electro, Dance, Indie/Rock, Pop, Hip hop, Drum and Bass, etc.

Naturalesa del so

Tenir una base teòrica sòlida sobre la naturalesa i el comportament del so és vital a l’hora de tractar-lo. En aquesta assignatura es dóna la base teòrica per poder assolir la resta de coneixements relacionats amb el so. Per tal d’aconseguir-ho també es realitzaran diverses pràctiques amb les que l’alumne aconseguirà entendre les propietats físiques del so i així poder desenvolupar posteriorment tasques més creatives en el tractament d’aquest.

L’objectiu és que l’alumne entengui les característiques físiques de les ones sonores, així com tot el seu tractament durant el procés de gravació, edició i mescla d’una producció musical. També s’adquireix un coneixement bàsic de tots els elements que intervenen en la captura i posterior tractament del so, així com de la seva utilització. També s’aprèn a discriminar auditivament el so mitjançant exercicis pràctics, per tal de poder-lo processar posteriorment i identificar possibles problemes.

Dj (optativa)

En aquesta assignatura, de caràcter optatiu, l’alumne aprendrà a utilitzar el material estàndard d’una cabina de deejay, així com els diferents softwares més utilitzats en l’actualitat pels professionals del sector.

Aprendrà a mesclar en els diferents suports digitals: controladors, cdj i tocadiscs (amb Serato). També adquirirà els coneixements bàsics per a conduir una sessió en una discoteca, des del moment que es prepara fins que s’executa.

Aquesta classe es farà en format particular professor/alumne.

Història i estètica de la música moderna I

Aquesta assignatura ofereix als alumnes una panoràmica global de les músiques populars al segle XX, des dels orígens del jazz fins als nostres dies, excluent les corrents que tenen a veure directament amb el desenvolupament de les eines electròniques.

D'aquesta manera, i enteses com a complement de l'assignatura d'història i estètica de la música electrònica, aquestes classes permetran tenir un coneixement contextualitzat sobre fenòmens com el jazz, el pop, la cançó popular, el rock, les músiques del món i altres sons que poden ser útils per eixamplar les ments creatives dels músics.

Producció avançada

Passant pels estils més representatius del mercat actual i amb Logic Pro X com a eina principal, l’alumne aprendrà com emprendre noves produccions, aprenent les tècniques més utilitzades en les produccions d’avui en dia.

Amb aquesta finalitat, es donaran les eines i coneixements necessaris a cada alumne per la correcta execució de cada tasca a l’hora de produir.

Introducció al piano

A través d'aquesta assignatura, els alumnes treballaran els aspectes de la interpretació del piano i/o teclats que són de gran utilitat en la producció musical: tècnica bàsica de l’instrument, interpretació harmònica, expressivitat i improvisació.

També es treballarà l’aplicació i domini dels conceptes del llenguatge i l’harmonia musical treballats en altres assignatures. L’objectiu és assolir un nivell bàsic que ens permeti reproduir i gravar melodies, patrons d’acords i petits arranjaments de piano. Tot això per millorar el procés de producció musical i com a mitjà ràpid d’inspiració i concreció d’idees.

Harmonia I

Amb aquesta assignatura s’adquireixen els coneixements clau d’harmonia per a poder crear amb èxit petites progressions d’acords, en mode major i menor, amb els seus corresponents motius melòdics.

Al llarg de les classes es potencia la capacitat de crear motius melòdics que generen memòria als oients. També s’analitzaran harmònicament temes de productors de referència.

Així, l’alumne entendrà el funcionament de l’harmonia vertical (acords) i horitzontal (melodies) assimilant el concepte de tonalitat, ja sigui major o menor, tant en el mapa MIDI com en el pentagrama tradicional.

Llenguatge musical I

A través d’aquesta assignatura, els alumnes aprendran les eines bàsiques per a entendre el llenguatge de la música i, així, aprofundir en el coneixement de les altres assignatures musicals posteriors. També es realitzaran una sèrie d’exercicis per a potenciar la sensibilització de l’alumne vers la teoria musical i la seva interiorització.

Dramatúrgia del so

El principal objectiu de l’assignatura és potenciar la capacitat creativa de l’alumne en l’àmbit del disseny sonor, mitjançant l’anàlisi del so i el seu significat en el context audiovisual; so entès com a element narratiu complementari a l’element visual i la banda sonora musical.

Amb aquesta assignatura l’alumne podrà dominar el significat cultural i els efectes perceptius i psicològics del so, el seu tractament, disseny i especialització. També podrà desenvolupar la creativitat aplicada al disseny sonor per a formats audiovisuals i la capacitat d’aplicar els coneixements assolits en el context professional.

Projecte

Al final del primer curs, l’alumne realitzarà el primer projecte final del Diploma, amb l’objectiu de posar en pràctica tots els coneixements adquirits al llarg de l’any.

En aquest cas, l’alumne haurà de realitzar un EP amb l’assessorament d’un tutor, Àlex del Amo. Sense restriccions a nivell d’estil musical, l’alumne podrà treballar en la línia que desitji.

Producció avançada II amb Cubase

En aquesta assignatura l'alumne aprendrà a utilitzar totes les eines i recursos que el software de Cubase posa a la nostra disposició a l’hora d'encarar la realització d'una producció musical, sigui del tipus que sigui.

Una vegada s’hagin après totes les funcionalitats del programa, l’alumne haurà de posar en pràctica els coneixements adquirits a través de la realització de treballs pràctics, creant projectes de tots els estils musicals.

Mescla i masterització - pop, rock, jazz

La fase de la mescla i la masterització és determinant a l’hora de definir la qualitat d’una producció. Poden portar el resultat a un nivell professional o, si no es fa bé, a la mediocritat.

En aquesta assignatura els alumnes aprendran tot el necessari per realitzar mescles i masteritzacions acústiques a través d’exercicis pràctics.

Disseny sonor III

Tercera part del mòdul de síntesi. Aquesta assignatura utilitza Spire com a eina principal. En aquesta part de l'assignatura, s’aprendran tècniques avançades per la creació de tot tipus de sons utilitzant els diferents tipus de síntesis de Spire.

L'objectiu d'aquesta part de l'assignatura és assentar el coneixement teòric a base de la pràctica en el disseny de so. La síntesi és una de les parts més difícils de la producció però a l'hora és de les més importants per poder crear un so propi.

Film Scoring I i II

Amb aquesta assignatura s’assoliran els coneixements bàsics per a poder instrumentar correctament un projecte en formació de música moderna, orquestral o mixta. Es desenvoluparà la capacitat de crear línies de baix, acompanyaments, melodies principals i contra-melodies.

L’objectiu és que l’alumne pugui entendre el funcionament dels principals grups d’instruments per a la seva utilització en el procés de creació musical. Es donaran a conèixer també els recursos narratius instrumentals mitjançant la conscienciació de la relació que el subconscient estableix entre el timbre de l’instrument, l’harmonia de la música i els sentiments humans.

Harmonia II i III

Amb aquesta assignatura s’assentaran els coneixements adquirits a l’assignatura d’harmonia que s’imparteix en el primer curs.

S’aprofundirà en la utilització de tonalitats majors i menors mitjançant la utilització d’acords secundaris, per extensió, substituts i d’intercanvi modal. Es desenvoluparà també la capacitat de modular (canviar de to) entre diferents tonalitats. Per tant, es millorarà la capacitat de crear progressions d’acords tant en mode major com menor.
També s’incidirà en la capacitat a l’hora de crear motius melòdics que generin memòria a l’oient.

En la segona part d’aquesta assignatura es treballaran conceptes harmònics més avançats: acords híbrids, poli-harmonies, tècniques de re harmonització, patrons harmònics comuns, harmonies modals i no-tonals, etc.

Aprofundirem també en la creació de melodies i acompanyaments harmònics a través d’exercicis i projectes específics.

Llenguatge musical II i III

A través d'aquesta assignatura, l’alumne aprendrà el funcionament de totes les eines i les metodologies necessàries per a poder analitzar i valorar la música aplicada al cinema i al conjunt del món audiovisual.

Aquest curs introduirà a l’alumne en els conceptes i recursos claus per a poder desenvolupar amb èxit la tasca d'anàlisi i valoració de la composició musical cinematogràfica i audiovisual en general.

També s’estudiaran les diverses tècniques necessàries per a l'anàlisi musical cinematogràfic mitjançant exemples audiovisuals, preparats i editats especialment per a aquesta finalitat.

Història i estètica de la música moderna II

Aquesta és la continuació de l’assignatura de primer sobre Historia i estètica de la música moderna. Aquestes classes permetran completar el coneixement de l’alumne, contextualitzant sobre els esdeveniments musicals més representatius del segle XX fins l’actualitat.

Producció avançada amb Ableton

Aquesta assignatura està centrada en la part més tècnica del programa. S’aprendran aquelles funcions i tècniques més desconegudes, que porten a un nivell superior el coneixement del programa.

Un cop ampliada aquesta part tècnica, l'alumne ho podrà aplicar a les seves produccions. Això augmentarà la rapidesa i la fluïdesa a l'hora de crear produccions d'èxit.

Disseny sonor i so per audiovisuals

En aquesta assignatura l’alumne aprendrà a sonoritzar contingut audiovisual amb l’ajuda de material pre-gravat, síntesi i “foleys”.

En aquesta assignatura també s’aprendran tècniques de gravació en rodatges, així com la creació i gravació de “foleys”.

Avui en dia en el món audiovisual, el tractament del so i la música ha guanyat molt de protagonisme, poden potenciar la imatge fins nivells que eren impensables fa uns anys enrere. Tractant tant els aspectes tècnics com els artístics, l’alumne aprendrà la importància del disseny sonor en el món audiovisual.

Mescla i masterització - música electrònica

En aquesta assignatura es proporcionarà a l’alumne les eines i metodologies necessàries per a la realització de mescles i masteritzacions professionals.

La diferència entre una producció professional i una d’amateur molts cops ve marcada pels processos de mescla i mastering. Grans produccions es poden veure afectades per un mal procés de finalització si no es té ni s’aplica el coneixement i la tècnica adequada.

L’assignatura dotarà a l’alumne de tot els coneixements i les tècniques necessàries per tal d’obtenir produccions musicals amb una gran qualitat sonora.

Tècniques de gravació II

Aquesta assignatura és la continuació de la primera part de tècniques de gravació I. Està totalment vinculada al projecte final II, que té un gran component de gravació.

Aquesta assignatura es realitzarà als estudis 44.1 on els alumnes podran treballar en un entorn professional i amb un equip d’alta gama.

Autogestió musical I

Amb aquesta assignatura pretenem dotar a l'alumne de coneixements avançats per tal de facilitar la seva autogestió artística (contractes, drets i obligacions), així com la gestió discogràfica (funció dels diversos departaments, sistemes de promoció i distribució de la nostra música, management musical, llicències, ingressos, label copy, release info, sistemes anti-pirateria, timmings, monetització digital, etc.).

També es tractaran els aspectes sobre la gestió editorial (drets d´autor, entitats de gestió, procediments de registre, música per anuncis / pel·lícules, sampling a tercers, etc.). Tot vehiculat amb casos pràctics reals.

Realització de remescles i covers

La creació de remixos, tant oficials com no-oficials, s’ha convertit en un dels fonaments bàsics en la carrera professional de qualsevol artista o productor, fins al punt d’esdevenir un recurs tant important com la producció pròpia.

Aquesta assignatura té com objectiu introduir a l’alumne en el món de la remescla a partir del popular software Ableton Live i dotar dels recursos bàsics per a la realització d’aquest tipus de treballs.

Branding

El mercat musical ha patit grans canvis en els últims anys i ha posat de manifest la necessitat de les marques per renovar-se i plantejar diferents estratègies per captar consumidors. En aquesta assignatura s'atorga a l'alumne dels coneixements i metodologies necessàries per transformar un producte en una marca, a través de l'anàlisi de grups de consumidors, les seves necessitats, la generació de vincles emocionals i d'experiències, amb l'objectiu final de fer arribar el nostre producte a un sector de consumidors fidelitzats.

Autogestió musical II i III

Amb aquesta assignatura pretenem dotar a l'alumne de coneixements avançats per tal de facilitar la seva autogestió artística (contractes, drets i obligacions), així com la gestió discogràfica (funció dels diversos departaments, sistemes de promoció i distribució de la nostra música, management musical, llicències, ingressos, label copy, release info, sistemes anti-pirateria, timmings, monetització digital, etc.).

També es tractaran els aspectes sobre la gestió editorial (drets d´autor, entitats de gestió, procediments de registre, música per anuncis / pel·lícules, sampling a tercers, etc.). Tot vehiculat amb casos pràctics reals.

Film Scoring III (especialització en videojocs)

Treball d’aprofundiment en tècniques de filmscoring aplicades al món dels videojocs. Fent un repàs històric dels videojocs des dels seus inicis s’analitzarà l’evolució de l’estil musical i els recursos tècnics fins arribar als jocs actuals.

Es treballaran conceptes de composició musical molt utilitzats en la música per videojocs i tècniques específiques de creació de música interactiva. Adquirirem eines per crear textures sonores pròpies dels videojocs: coneixement de conceptes d’orquestració aplicats, introducció a la creació orquestral MIDI, creació de música descriptiva / expressiva, etc.

Dins aquesta assignatura també treballarem l’edició de partitures en LOGIC, com a eina fonamental en el procés de gravació de bandes sonores.

Disseny sonor per videojocs amb Pro Tools

Els videojocs són un paradigma per sí mateixos d'aplicació de l'àudio. La seva no-linealitat els fan únics i especials, vius i dinàmics com cap altra producció d'àudio. A través d'aquesta assignatura els alumnes aprendran les eines professionals bàsiques necessàries per desenvolupar l'àudio d'un videojoc, en tots els aspectes: diàlegs, ambients, efectes i música. A través de les fases de: producció, gravació, edició, mescla, exportació i, finalment, d'implementació de l'àudio completran un videojoc real.

L'objectiu principal de l'assignatura és que l'alumne sigui capaç de generar i integrar l'àudio en un nivell de videojoc de forma professional utilitzant Pro Tools com a DAW (Digital Audio Workstation) i Unity com a Middleware.

Management

La figura del mànager molts cops, o si més no als inicis, és realitzada pel propi artista o grup musical. És per això que s’ha de tenir coneixement del tipus de contractes i sistemes de negociacions, a fi de sobreviure en el mercat musical.

En aquesta assignatura s’aprendrà sobre les funcions que desenvolupa un mànager dins de la indústria musical. Com ha de ser un bon professional i com autogestionar-se les tasques de management i representació artística.

Organització d’esdeveniments

Aquesta assignatura es planteja com una assignatura teòrica on s’aprendran els aspectes bàsics de l’organització i gestió d’esdeveniments, es coneixeran els requisits legals per el desenvolupament d’aquests i les eines més importants del mercat en promoció i comercialització.

A més, es farà una introducció a la gestió de les relacions laborals i els recursos humans en l’organització de concerts o d’altres tipus d’esdeveniments musicals.

Masterclass Music Business

En aquesta assignatura, diferents empreses, productors i managers del sector musical/audiovisual vindran a explicar el seu model de negoci per inspirar als alumnes en els seus projectes. 

Els alumnes podran escoltar de primera mà les experiències, els problemes i els mètodes que han portat a l'èxit els seus projectes personals.

En aquesta assignatura també es realitzaran una sèrie de tutories per ajudar als alumnes a crear el seu projecte final.

Coaching empresarial

Aquesta assignatura té com a objectiu dotar als alumnes de noves competències i capacitats per inserir-se i fer-se un lloc en el món laboral. Així com realitzar un procés d'auto coneixement per poder oferir el millor de si mateixos en l'àmbit laboral.
També, durant la matèria, els alumnes aprendran a concretar i saber-se dirigir cap als seus objectius, desenvolupar les seves habilitats comunicatives i treballar en equip, així com a utilitzar eines del coaching i la PNL per treure el millor de si mateixos en els contextos que necessitin.

Acústica i so directe

Aquesta assignatura farà entendre el comportament que té el so i les seves característiques físiques, les eines i elements necessaris per la reproducció en directe, o no, de diferents actes i espectacles.

Mitjançant els exercicis teòrics i pràctics l’alumne podrà aplicar les accions correctores en els espais, optimitzar i utilitzar la cadena d'elements d'un sistema electroacústic més adient per l'activitat i espai a treballar.

Composició

Ampliació i aplicació dels conceptes treballats a les assignatures d’harmonia. Anàlisi i ús de tècniques compositives avançades. Coneixement de llenguatges musicals, més enllà de la música tonal per ampliar recursos i explorar sonoritats contemporànies en les nostres composicions.

Eumes meets Oscar Araujo

Oscar Araujo, un dels productors musicals més reconeguts del sector al nostre país, farà quatre classes on es tractaran dues temàtiques: per una banda la creació de videojocs i, per altra, donarà una sèrie d’eines per iniciar-se en l’entorn laboral del món musical i/o audiovisual.

Creació de Livesets

El Liveset és un format necessari per a tot productor/a, tenim clars exemples d’artistes que només actuen en format Live. En aquesta assignatura es proporcionarà a l’alumne les eines i metodologies necessàries per a la realització i l’execució de Livesets.

L’alumne adquirirà els coneixements necessaris per a convertir Ableton Live en una potent arma a l’hora d’executar un Liveset. Amb l’ús de controladors MIDI s’aprendrà a controlar externament la sessió de Live.

Marketing musical

A través d’aquesta assignatura l’alumne adquirirà una visió general del funcionament del marketing aplicat al sector de la indústria musical.

S’estudiaran, a més, els diferents canals que poden ajudar a donar més difusió a un projecte musical, tant a nivell online com a nivell offline. També s’estudiarà el paper de les xarxes socials en aquest procés de comunicació i el seu funcionament.

Finalment es prepararà a l’alumne per tal de que desenvolupi un pla estratègic enfocat a la consecució dels seus objectius.

Creació i gestió empresarial

La situació actual del mercat ha fet precisa la formació de professionals capaços de crear i gestionar la seva pròpia empresa. És per això que aquesta assignatura pretén donar els coneixements essencials que tot emprenedor ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar el seu propi projecte dins de la indústria musical.

L’objectiu principal és que l’alumne sigui capaç de crear i consolidar la seva iniciativa empresarial dins del sector i conegui les tècniques bàsiques per a desenvolupar l’activitat comercial desitjada.

Creació web amb Wordpress

A través d’aquesta assignatura l’alumne aprendrà a crear pàgines web a través del gestor de continguts Wordpress. Es treballarà el web com a eina de promoció i aparador principal del projecte que cada alumne vulgui donar a conèixer.

L’objectiu principal de l’assignatura, més que aprendre a programar, és adquirir els coneixements necessaris sobre els elements bàsics, arquitectura i estructura que ha de tenir una web per tal que sigui intuïtiva, usable i optimitzada pels principals cercadors.

També es farà una introducció a l’analítica web, per tal de que l’alumne sigui capaç d’entendre com actuen els usuaris quan visiten la seva web. Finalment, també es treballaran aspectes bàsics de SEO, per tal de que l’alumne sigui capaç de crear una web optimitzada pels principals cercadors.

Projecte final III

Al llarg del tercer any, cada alumne realitzarà un projecte basat en la producció d’un LP, un EP o una banda sonora. Cadascú podrà escollir la línia estilística en la que vol treballar en funció del seu projecte personal.

El projecte es realitzarà a les instal·lacions d’EUMES i a les dels estudis 44.1. A més, diferents professionals del sector de la producció musical passaran per l’escola per tal d’assessorar a cada alumne en la realització del seu treball.

Top-Up

Després de cursar el Diploma, l’alumne pot realitzar un Top-Up, per aconseguir una titulació universitària a nivell internacional, en el camp de la producció musical i el so. Aquest any és optatiu.

A través del Top-Up l’alumne entra directament a cursar l'últim any del Grau en Popular Music de la Universitat de Northampton. D’aquesta manera l’alumne obté una doble titulació.

Mòduls

Producció

A través de les assignatures que formen part d’aquest mòdul, l’alumne adquirirà les habilitats necessàries per realitzar produccions de diferents estils musicals amb èxit. A través de diferents softwares, l’alumne aprendrà totes les tècniques necessàries per a desenvolupar la seva creativitat. L’altre pilar d’aquest mòdul és la mescla i la masterització, claus per aconseguir que les nostres produccions estiguin a l’altura de les exigències del mercat.

Música i composició

Aquest mòdul engloba totes les assignatures que faran que l’alumne tingui una base sòlida sobre el llenguatge musical i l’harmonia. Així, podrà crear fàcilment composicions musicals efectives en les seves produccions. A través del llenguatge musical, l’harmonia avançada i una introducció al piano, l’alumne podrà expressar musicalment les seves idees.

So

En aquest mòdul teòric-pràctic s’aprèn la teoria del so i els coneixements necessaris per poder realitzar la sonorització d’un concert, d’una conferència o de qualsevol espai a través de la correcte col·locació d’altaveus i micròfons. També s’adquireixen els coneixements bàsics sobre acústica, amb l’objectiu de poder condicionar correctament un espai on treballar el so.

Gravació

En aquest mòdul l’alumne aprèn les funcions del tècnic en un estudi de gravació. Des de la preparació d’una sessió, les tècniques microfòniques necessàries, les diferències tècniques en funció de l’estil que es grava i tot el que un bon tècnic ha de saber per portar a terme gravacions de qualitat. També aprendrà les tècniques de mescla que defineixen els diferents estils musicals.

Història i estètica musical

A través d’una visió antropològica i humanística, s’explora l’evolució de la música moderna i electrònica en el temps. D’aquesta manera l’alumne veurà com els canvis estètics sorgeixen arrel dels estats d’ànims de la pròpia societat.

Audiovisual

La producció audiovisual és molt important per EUMES, és per això que li dediquem aquest mòdul, on s’explora en la composició, sensibilització, disseny sonor, producció musical i radiofònica (tot i que no té part visual, sí que en té de narrativa). En aquest mòdul s’aprenen parts conceptuals, artístiques i tècniques per igual, finalitzant amb una part pràctica on s’assimila tot l’aprenentatge.

Síntesi

Aquest mòdul explora totes les tècniques necessàries per dominar el disseny de sons amb els quatre estàndards de la producció: Serum, Massive, Spire i Fm8. A part de dominar totes les parts del sintetitzador, en aquesta assignatura també es tractarà el disseny sonor des del punt de vista estilístic.

 

Actuació en directe

Internet ha creat una nova manera d’entendre el negoci musical. Els diners ja no provenen de les ventes de CD’s o de les descàrregues digitals sinó, en molts casos, dels concerts o actuacions, que ja no poden ser convencionals, han d’aportar quelcom que marqui la diferència. En aquest mòdul s’aprèn com aconseguir aquest valor afegit a les actuacions en directe.

Music Business

L’objectiu d’aquest mòdul és proporcionar als alumnes els coneixements essencials pel seu desenvolupament professional dins de la indústria musical. L’alumne aprendrà els aspectes i els mètodes necessaris per tal de poder autogestionar els assumptes artístics,  empresarials,  comunicatius,  promocionals i legals relatius a la seva carrera.

Perfils i competències

Perfils

El Diploma en música avançada i so d’EUMES forma a professionals amb un perfil polivalent, amb capacitat d’exercir la seva activitat dins del sector musical i/o audiovisual.

Les persones que hagin obtingut el títol respondran a les característiques dels següents perfils professionals.

perfils_1

Music Business

Encara que formi part del sector musical no visible pel gran públic, resulta de vital importància pel desenvolupament d’aquesta indústria, ja que és la base sobre la qual els artistes, bandes, festivals, agències de management poden créixer dins del sector musical.
En el Music Business es desenvolupen disciplines com el management, l’organització d’esdeveniments, la creació empresarial, el màrqueting i la comunicació, amb l’objectiu de poder portar a terme amb èxit projectes artístics o empresarials.

perfils_2

Artístic

El canvi de paradigma de la indústria musical suposa un canvi del perfil de l’artista, que no només ha de desenvolupar la part musical sinó també la gestió del mateix projecte.

Per aquest motiu aquest perfil, a més a més de dominar les tècniques de composició, producció, gravació, mescla i masterització, també ha de posseir coneixements de màrqueting, management, comunicació i gestió empresarial. Tots aquests coneixements l’ajudaran a portar a terme un projecte artístic que aporti valor afegit per fer-se un lloc en el mercat musical.

Un artista o banda actual ha de portar el seu espectacle a un nou nivell d’innovació a través de la implementació de noves formes d’expressió i la fusió amb altres disciplines com les visuals, multimèdia o la realitat virtual, amb l’objectiu de generar noves formes d’interacció amb el públic.

perfils_3

Productor muscial / Sound designer

Aquest professional realitza produccions musicals per a diferents sectors del mercat: indústria musical, publicitat, cinema, videojocs, ràdio i demès mitjans de la indústria de l’entreteniment, a partir dels coneixements teòrics i pràctics sobre narrativa audiovisual, gravació, disseny sonor i composició, que li permeten ser l’encarregat de dirigir la part sonora/musical en una producció.

Encara que sigui un perfil polivalent és capaç de dirigir i portar a terme les tasques de postproducció, mescla, restauració i masterització de material musical, aquest professional també ha de tenir la capacitat de treballar en projectes desenvolupats per equips multidisciplinaris, aportant els seus coneixements i integrant-los en aquests.

 

Competències

Competència general

Competències professionals

Sortides professionals

Un clar avantatge de cursar el Diploma en música avançada i so és la gran quantitat de sortides professionals que ofereix:

Productor musical

de diferents estils; pop/rock, electrònica, bandes sonores, etc..

Tècnic de so

de directe.

Tècnic de gravació

mescla i masterització en estudi.

Tècnic de gravació

directe en rodatges.

Disc-Jockey

i actuació en directe.

Post-producció

Encarregat de projectes multimèdia.

Aplicacions musicals

Creador de diferentes aplicacions musicals i sonores.

Assessor

de projectes musicals.

A&R

en un segell musical.

B.A. (HONS)

Si l’alumne escull cursar un quart any al Regne Unit, tindrà la opció d’aconseguir un B.A. (HONS), en l’àmbit de la producció musical i el so. Podrà escollir entre diferents B.A. (HONS):

  • BA (Hons) Music Technology (Audio Post Production)
  • BA (Hons) Music Technology (Electronic Music Production)
  • BA (Hons) Music Technology (Mix and Mastering)
  • BA (Hons) Music Technology Specialist
  • BA (Hons) Music Technology (Music Recording and Production)

L’alumne haurà de cursar i aprovar les assignatures d’EUMES (180 crèdits ECTS) i haurà de realitzar l’últim any del B.A. (HONS) que esculli (60 crèdits).

D’aquesta manera l’alumne obté una doble titulació: Diploma d’especialització en música avançada i so (Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació) i un B.A. (HONS) (University of West London).

Quins avantatges t’aportarà?
top_up1

B.A. (HONS)

B.A. (HONS), en l’àmbit de la producció musical i el so, al Regne Unit.

top_up2

Enriquiment i coneixement

Viure un any al Regne Unit t’aportarà una experiència que t’enriquirà com a persona i t’ajudarà a saber-te desenvolupar en diferents situacions. A més, aconseguiràs dominar l’anglès perfectament, cosa imprescindible per desenvolupar la teva carrera professional.

top_up3

Contactes dins de la indústria musical

Començaràs a generar una xarxa de contactes dins del sector al Regne Unit, un dels països amb la indústria musical més desenvolupada. Ara el mercat laboral és global, així que has de començar a moure’t per altres països per augmentar les possibilitats d’èxit.

Titulació

L’alumne pot obtenir una doble titulació

titol_1

Diploma d’Especialització en Música Avançada i So

Títol expedit per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació. L’alumne haurà de cursar i aprovar les assignatures d’EUMES (180 crèdits ECTS)

titol_2

B.A. (HONS)

EUMES ofereix la possibilitat de cursar un quart any al London College of Music (University of West London), escollint entre diferents especialitzacions, en l’àmbit de la producció musical i el so, per tal d’aconseguir un B.A. (HONS):

  • BA (Hons) Music Technology (Audio Post Production)
  • BA (Hons) Music Technology (Electronic Music Production)
  • BA (Hons) Music Technology (Mix and Mastering)
  • BA (Hons) Music Technology Specialist
  • BA (Hons) Music Technology (Music Recording and Production)

L’alumne haurà de cursar i aprovar les assignatures d’EUMES i realitzar l’ultim any del B.A. (HONS) que aquest esculli.

EUMES promou aquesta opció amb la intenció d’enriquir a l’alumne i donar-li una visió de com es troba el sector professional al Regne Unit, un dels països on la indústria musical està més desenvolupada.

FAQ

Cada any hi ha una nova convocatòria de Diploma en música avançada i so. Les classes comencen al setembre i acaben al juny.

Sí. Cada any només hi ha 60 places disponibles. Una vegada s’han cobert aquestes places ja no es pot inscriure cap més alumne.

El Diploma té una durada de 3 anys, en els que es realitzen 600 hores de formació anuals.

Totes les classes del Diploma són presencials i es realitzen a EUMES i als estudis 44.1 d’Aiguaviva.
L’escola està ubicada a Girona, al carrer de Baix, número 2.

Cada dia es fan 4 hores de classes. Aquestes es poden fer en horari de matí o en horari de tarda.
Les classes del grup de matí comencen a les 9:30h i finalitzen a les 13:30h. Les classes del grup de tarda comencen a les 15:00h i finalitzen a les 19:00h.

Aquest horari permet que l’alumne pugui dedicar l’altra meitat del dia a treballar o a seguir estudiant.

A l’hora d’escollir un dels dos grups, donem prioritat als alumnes que ja tenen algun tipus de responsabilitat diària. Així, si un alumne ja està treballant per la tarda, tindrà prioritat per entrar a estudiar en horari de matí.

Sí. Un dels valors afegits de la nostra escola és que adaptem els continguts de les classes a les necessitats de cada alumne. Així, es tinguin els coneixements que es tinguin en aquest àmbit, cada alumne pot desenvolupar el seu projecte al ritme que ell mateix es marqui.

No. L’objectiu d’aquest Diploma és el de proporcionar les eines necessàries per tal de desenvolupar un projecte dins de la indústria musical. A partir d’aquestes eines, l’alumne aporta la seva creativitat per tal de desenvolupar el seu projecte personal.

Sí. Des de l’escola oferim facilitats per tal de que el cost anual del Diploma es pugui pagar en diverses quotes.

No. El Diploma en Música Avançada i So és una titulació no reglada i per tant no es requereixen les proves PAU per accedir-hi.

Com a mínim has de tenir 17 anys a l’iniciar el primer any del Diploma.

Tots els alumnes que vulguin cursar el Diploma hauran de passar una entrevista prèvia amb nosaltres, que serà presencial i tindrà lloc a la mateixa escola.

No. No poden ser objecte d’homologació o d’equivalència els títols corresponents a estudis realitzats, totalment o parcial, a l’Estat espanyol, quan els centres no disposin de l’autorització del Govern de la Comunitat Autònoma corresponent per impartir aquest tipus d’ensenyaments. No obstant, el títol és vàlid al Regne Unit.

faqs

Si tens algun altre dubte pots contactar amb nosaltres a través d’aquest formulari, enviant un correu a eumes@eumes.cat o trucant directament a l’escola: 972 24 10 10.

Hola,, em dic amb mail
i el meu telèfon és i voldria rebre més informació sobre el Diploma

Com ens has conegut?

Introdueix el codi: captcha

Les dades que ens faciliteu s’incorporaran al fitxer Alumnes d’EUMES Girona SL amb finalitats de gestió acadèmica i al fitxer Mailing, creat per EUMES Girona SL per a l’enviament d’informació de la nostra escola. Podran ser cedides a les universitats o centres d’ensenyament amb les que EUMES ha signat convenis per a la realització dels estudis. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a EUMES Girona SL, carrer de Baix núm. 2, de Girona (CP 17006) o al correu protecciodades@eumes.cat.